شرایط متمایز جهت آغاز همکاری

کالای ما نزد نماینده فروش و پول شما ( تسویه فاکتور ) نزد ما، برای سه ماه جهت تست، امانت می باشد.
شماره همراه جهت دریافت اطلاعات بیشتر: 09121269146